knien
knien Maastricht knien
knien café de Knijnspiep Maastricht
knien Maastricht knien item2 knien
home historie dranken menu foto's agenda gastenboek contact
historie historie
historie
aquarel

e Sjtökske historie

Veurdat Brands Bierbrouwerijen in 1911 hiij ‘ne kaffee opende had dit pand al hiel gèt mètgemaak. Begin 1700 woersjienelik gebôud es ein hoes mèt ‘t hoes op d’n hook vaan de Jäöstraot. ‘t Hoes hèdde toen “Den Grooten Bock” (Gievelstein op d’n hook). Woersjienelik is e deil vaan Den Grooten Bock kort denao aofgesplitst, want in 1710 verkoupen de errefgenaomen vaan Lambèr van den Bosch hun hoes op de Mäönt geneump “Den Kleinen Bock”. De neveliggende hoezer hèdde “Den Haen” en “Den Grooten Bock”. De pries, dee veur ‘t hoes betaold woort waor 5850 gölde.
In 1763 verkoch Wilhelmus Hanen, wedenaar vaan Isabella Nolmans zien hoes op de Mäönt, ”Den Kleinen Seebock” aon Frederik Henckelius eigeneer vaan “Den Grooten Bock” .
‘t Is meugelik, dat de naom “Seebock” sjus is, mèh oet de beśjreivingen vaan de neveliggende hoezer bliek dat ‘t hiij “Den Kleinen Bock” betrof. De twie hoezer waoren noe weer in ein hand, in die vaan Frederik Henckelius aptieker.
Toen dee in 1859 storref woort de apteik euvergenômme door Joseph de Bosquet, aptieker en paleontoloog, gestorreve in 1880. ‘t Hoes woort toen aon de kant vaan de Mäönt verbôud tot winkel/woenhoes. De toustaand vaan veur 1763 waor weer trök.
Tot 1910 waor in ‘t hoes Mäönt 45 ‘n modezaak gevestigd, die ouch corsetten verkochten. In 1910 weurt Brands Bierbrouwerijen eigeneer, die ‘t verbôude. In 1911 woort weer verbôud en woort ‘t kaffee.

In october 1950 woort d’n ônderslaag vervaange en kraog “DE KNIJNSPIEP” ‘t geziech dat ‘t noe nog heet.


Een stukje geschiedenis

Voor Brand Bierbrouwerijen in 1911 hier een café opende had dit pand al heel wat meegemaakt. Waarschijnlijk begin 1700 gebouwd als een geheel met het huis op de hoek van de Jodenstraat. Het huis droeg toen de naam "Den Grooten Bock" (gevelsteen op de hoek). Naar alle waarschijnlijkheid is het huis kort daarna gesplitst, want in 1910 verkochten de erven van Lambert van den Bosch hun huis aan de Muntstraat met de naam "Den Kleinen Bock". De naastgelegen huizen droegen de namen "Den Haen" en "Den Grooten Bock". De prijs die voor het huis betaald werd bedroeg 5850 gulden.
In 1763 verkocht Wilhelmus Hanen, weduwnaar van Isabella Nolmans, zijn huis aan de Muntstraat, op papier "Den Kleinen Seebock" genaamd, aan Frederik Henckelius eigenaar van "Den Grooten Bock". De mogelijkheid bestaat dat de naam "Seebock" juist is maar uit de beschrijvingen van naastgelegen panden blijkt dat het hier "|Den Kleinen Bock" betrof.
Beide huizen waren nu weer van een eigenaar, Frederik Henckelius, apotheker van beroep.
Na zijn dood in 1859 werd de apotheek overgenomen door Joseph de Bosquet, apotheker en paleontoloog. Hij stierf in 1880. Het pand aan de zijde van de Muntstraat werd vervolgens verbouwd tot winkel/woonhuis. De situatie van voor 1763 werd hiermee hersteld.
Tot aan 1910 was er op de Muntstraat 45 een modezaak gevestigd die ook corsetten verkocht. In 1910 wordt Brands Bierbrouwerijen eigenaar van het pand en werd het geheel verbouwd. In 1911 werd opnieuw verbouwd en kreeg het pand een cafébestemming.

In oktober 1950 werd de benedenpui vervangen en kreeg "de Knijnspiep" de uitstraling die hij nu nog steeds heeft.

 

 

 

Login
home home dranken dranken menu menu foto's foto's agenda agenda gastenboek gastenboek contact contact